Saturday, August 13

s.h.e - he bin gong yuan (lyric)

he bin gong yuan
riverside park


he bin gong yuan wo men jian bing jian
riverside park, we stand shoulder to shoulder
cao di luu de tai xian yan shuo bu chu kou na ju zai jian
green grass is too bright not say goodbye phrase
xiang yi bian chu lian de gan jue yi zou yuan
think again love the feeling of being far away
wo men dou kan jian jie ju zai gai bian
we have seen to change the outcome in


he bin gong yuan wo men jiang shou qian
riverside park, we will hand-pull
tai guo xing fu de xia tian bu gua he shuo na ju zai jian
too happy summer do not say the phrase for goodbye
ni de lian dao ying zai he an de shui mian
your face reflected in the river's water
wo cai fa xian ai yi bei ge qian (bu jian)
i found, love has been stranded but not


tang zhao kan lan tian ni zai wo you bian
lying down watching the blue sky you at my right hand
bu zai qu zheng bian shei dui shei kui qian
not to argue who is who owe


zai e luan shi bu dao de an bian ni di zhao tou chou yan
pebbles on the shore of the trail you head down smoker
zhi shi an jing de ting wo mai yuan bu zai pei zhao xiao lian
just listen to me complain quiet no *pei zhao xiao lian*
wo jiang wo zi ji fan suo zai fang jian che ye wei mian
i locked myself in the room stayed up all night
dang shou zhong de feng zheng yi jing dou duan le xian yue piao yue yuan
when the hands are off the line kite has more drift farther
wo bu zai hui tou qu jian na duan cong qian
i will not go back to pick up during that past
jie shou ni de bao qian
accept your sorry

No comments:

Post a Comment