Sunday, August 28

Mazmur 112

Mazmur 112 : 1

Haleluya!
Berbahagialah orang
yang takut akan TUHAN,
yang sangat suka kepada segala perintah-Nya.


No comments:

Post a Comment